Felhasználási feltételek

Utoljára frissítve: 2019.12.10.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket (“Általános Szerződési Feltételek”, “Felhasználási feltételek”), mielőtt a https://tudasmania.hu weboldalt (“Szolgáltatás”) használja, amelyet a Tudásmánia (“us”, “we” vagy “mi „).

A Szolgáltatáshoz való hozzáférése és annak használata függ a jelen Feltételek elfogadásáról és betartásáról. Ezek a feltételek a látogatókra, a felhasználókra és a Szolgáltatást igénybe vevő személyekre vonatkoznak.

A Szolgáltatás elérésével vagy igénybevételével Ön vállalja, hogy kötelezi magát ezekre a feltételekre. Ha nem ért egyet a feltételek bármelyik részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Fiókok

Amikor velünk hozzon létre egy fiókot, mindenkor pontos, teljes és aktuális információt kell megadnia nekünk. Ennek elmulasztása a Feltételek megsértését jelenti, mely a fiókja azonnali megszűnését vonhatja maga után Szolgáltatásunkon.

Ön felelős a szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használt jelszó megóvásáért, valamint a jelszava alapján végrehajtott bármely tevékenységért vagy tevékenységért, függetlenül attól, hogy a jelszavát a Szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatáshoz használjuk.

Ön vállalja, hogy nem adja ki jelszavát harmadik fél számára. A biztonság megsértéséről vagy a fiókja jogosulatlan felhasználásának megismerésére azonnal értesítenie kell minket.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma, funkciói és funkcionalitása a Tudásmánia és annak engedélyesei kizárólagos tulajdonában maradnak és maradnak.

Linkek más webhelyekhez

Szolgáltatásunk tartalmazhat linkeket olyan harmadik fél webhelyeihez vagy szolgáltatásaihoz, amelyek nem a Tudásmánia tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Tudásmánia nem gyakorol ellenőrzést és nem vállal felelősséget harmadik személyek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiről vagy gyakorlatáért. Ezenkívül tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tudásmánia nem felelős sem közvetlenül, sem közvetett módon az esetleges károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozhat vagy állítólag okozhat, vagy bármilyen ilyen rendelkezésre álló tartalom, áru vagy szolgáltatás felhasználása vagy azokra támaszkodik. bármilyen ilyen weboldalon vagy szolgáltatáson keresztül.

Erősen javasoljuk, hogy olvassa el a meglátogatott harmadik fél webhelyeinek vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

megszűnése

Szolgáltatásunkhoz való hozzáférést bármilyen okból, bármilyen okból, azonnal felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük, ideértve korlátozás nélkül, ha megsérti a Feltételeket.

A Feltételek minden olyan rendelkezését, amelynek természeténél fogva fenn kell tartani a felmondást, a megszűnést is fenn kell tartani, ideértve korlátozás nélkül a tulajdonjogi rendelkezéseket, a jótállási nyilatkozatokat, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait.

Fiókját bármikor, előzetes értesítés vagy felelősség nélkül, bármilyen okból felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük, beleértve korlátozás nélkül, ha megsértette a Feltételeket.

A megszűnéskor a Szolgáltatás igénybevételéhez való joga azonnal megszűnik. Ha megszünteti fiókját, egyszerűen abbahagyhatja a Szolgáltatás használatát.

A Feltételek minden olyan rendelkezését, amelynek természeténél fogva fenn kell tartani a felmondást, a megszűnést is fenn kell tartani, ideértve korlátozás nélkül a tulajdonjogi rendelkezéseket, a jótállási nyilatkozatokat, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait.

Fontos

A Szolgáltatás igénybevétele az Ön kizárólagos felelőssége. A szolgáltatást “MINT IS” és “AS AVAILABLE” alapon nyújtják. A Szolgáltatást bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül nyújtják, ideértve, de nem kizárólagosan, a forgalmazhatóságot, az adott célra való alkalmasságot, a jogsértés elmulasztását vagy a teljesítés folyamatát.

Irányadó törvény

Ezeket a feltételeket a magyar törvényeknek megfelelően kell alkalmazni és értelmezni, tekintet nélkül a kollíziós rendelkezésekre.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének végrehajtásának elmulasztása nem tekinthető e jogok lemondásának. Ha a jelen feltételek bármelyik rendelkezését érvénytelennek vagy bíróság által végrehajthatatlannak ítéli meg, akkor a jelen feltételek fennmaradó rendelkezései hatályban maradnak. Ezek a Feltételek képezik a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos teljes megállapodást köztünk, és felváltják és felváltják a Szolgáltatással kapcsolatos korábbi megállapodásainkat.

Változások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, megpróbálunk legalább 30 nappal előre értesíteni, mielőtt bármilyen új feltétel hatályba lép. Az, hogy mi jelent lényeges változást, kizárólag saját belátásunk szerint kerül meghatározásra.

Ha továbbra is hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy használja azt, miután ezek a revíziók hatályba léptek, beleegyezik abba, hogy kötelezi magát a felülvizsgált feltételeknek. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a Szolgáltatás használatát.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Ha bármilyen kérdése van ezekkel a feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

English version:
Last updated: 2019.12.10.

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the https://tudasmania.hu website (the “Service”) operated by Tudásmánia (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

Intellectual Property

The Service and its original content, features and functionality are and will remain the exclusive property of Tudásmánia and its licensors.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Tudásmánia.

Tudásmánia has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Tudásmánia shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Hungary without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.